A Víz egy nyilvános jó, nem árucikk! – Online támogatásgyűjtő rendszer

Felhívjuk az Európai Bizottság figyelmétarra, hogy olyan törvényt hozzon, amely a víz- és szennyvízhálózathoz való hozzáférési jogot úgy ismeri el, ahogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége ezt elismeri, és támogatja azt, hogy a víz és szennyvízelvezetés mindenki számára közszolgáltatás legyen.


Az E.U. törvényhozásának a kormányoktól kérnie kell azt, hogy minden polgár számára, az illető kormány – elegendő mennyiségű tiszta ivóvizet, és szennyvízelvezetést biztosítson. A következőket szorgalmazzuk:

1. Az E.Ú. intézményei és a Tagállamok kötelesek legyenek minden lakosnak a vízhez és szennyvízhálózathoz való hozzáférési jogát biztosítani.

2. A vízkészlet és a vízkészlet kezelése ne legyen“belső piaci szabályozás”-nak alávetve és a vízszolgáltatása ne legyen liberalizáció tárgya.

3. Az E.U. megnövelje erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a vízhez és szennyvízhálózathoz univerzális hozzáférhetőséget érjen el.

Itt szavazhat…

WaterRight