Category: Böszi kert

2024 tavasz

Új év, új kert. Idén Kispesten építek új kertet, immár az ötödiket. Ez a kertalapítás nagyon elhúzódott, gondolom a választások miatt, minden összekavarodott. Minden esetre a kerttervezés folyik, megvolt az első kertgyűlés, jövő héttől a kertész oktatások is beindulnak. Nagyjából egy hónap alatt csináljuk végig az oktatásokat és kertgyűléseket. Normális esetben ez 3-4 hónap szokott lenni. Sűrű lesz, de lesz kert, lesz szezon.

A kert helye. Épp a kerítést építik.

A Böszi kert gyönyörű. A kertészek nagyon felkészültek, az ágyások nagyon jól néznek ki. Most még a korai ültetésekkel vannak elfoglalva, a megrendelt palánták májusban fognak érkezni.

Több nagyon szép része lett a kertnek. Az egyik a rézsűt megtámasztó beton ültetőelemekben a növények fantasztikusan fejlődnek. Az öntözőrendszer nagyon hasznosnak bizonyult tavaly, mostanra nagyon szép lett az összkép. Még az év elején kigazoltuk, most egyszerűen gyönyörű.

A beton ültető elemek a tavaly kiültetett évelőkkel.

A Böszörményi út felőli terület, tavaly nagyon gazos volt, sok problémánk volt vele és nem is nézett ki jól. Csilla szervezte és csinálta, hogy bevetette az egészet vadvirág magkeverékkel, egészen gyönyörű lett. Azt a cél, hogy a gyomokat a vadvirágok elnyomják, ez eddig sikerült. Kifejezetten szép virágos rét lett a “plató”, remélem egész évben ilyen marad. A Böszörmény útról a nézelődők ezt látják most.

A plató

Mindenki ültet, az ágyások rendezettek, jó szezonja lesz a Böszi kertnek.

Ágyásterv, nagyon jó!
Néhány hónap és megint növény labirintus lesz a kertből.

A Zápor kertbe iskolások jöttek, környezetismereti óra keretében mindenféle megfigyeléseket végeztek. Jól szervezett esemény volt, minden gyereknek volt egy kitöltendő kérdőíve, felkészült tanárok hozták őket. Olgával és Lajossal próbáltunk válaszolni az ezer kérdésükre, jó élmény volt. Okosak, érdeklődők voltak, nagy ákombákom betűkkel írták az okosságokat a tesztbe, vicces volt.

Interjút adtam a kertekről a Magyar Nemzetnek, ennek apropóján, kimentem a Békási kertbe, épp kerti partit rendeztek. 12 éves az a kert, nagyon összenőtt. Jó a csapat, az elmúlt időszakban felvettel új, fiatal tagokat, szimpatikus emberek, szeretik a kertélményt. Szépen összeszokott jó közösség és kert is persze.

Remélem jó szezonjuk lesznek a kerteknek.

Read More

Numbers in the community garden

The first season of the Böszi Garden ended. I have made all kinds of summaries and now I would like to present a different approach. What numbers can we put on the garden in the year of the garden’s creation?

There are many different numbers, let’s see some of them:

Number of garden meetings, trainings, garden events: 28 occasions

Municipal consultations, designer meetings, building contractor site visits: 19 occasions

Press releases in figures:

9 articles in the local newspaper Hegyvidék

8 news reports in Hegyvidék Tv

1 article in the Magyar Mezőgazdaság newspaper

1 lecture at the MOME, about the creation of a garden, including the creation of the Böszi garden

7 blog posts, mixed in Hungarian and English (I’m a lazy pig for writing so little, I’ll make up for it.)

I was interviewed by 3 graduate students, mainly about the Böszi garden and how I got involved in garden creation and community gardens.

Crop statistics

We have also done “garden statistics” in other gardens in previous years. The idea is to measure all the vegetables and fruits that were grown in the garden that year. The gardeners themselves keep an online crop diary, and then at the end of the season you can add up how much produce the garden and the beds separately have had that season. This is what “garden statistics” looks like.

böszi community garden crops in 2023

Although five bed holders did not fill in the table, it appears that there was a large harvest of nearly a tonne. With a total of 47 varieties of vegetables and herbs grown in the garden, it seems that many people have already started experimenting with plants in the first season, which has resulted in a diverse garden and crops.

Clearly the most tomatoes produced was 380.9 kg, with 30.6 kg of green tomatoes, good for pickling. This is true for all gardens, tomatoes are the most popular product. In the Böszi garden, the courgettes produced a very good 154.8 kg, followed immediately by the cucumbers 147.4 kg. Although I think they only planted batatas in 2-3 beds, they still came in at 36.5 kg.

Böszi garden crops in the year 2023

This Excel is interesting, Vazul one of the members from the garden has done a very good job of showing the quantity of crops in the beds. Somewhere very funny. In the Böszi garden the average yield was 29 kg per bed.

Aggregated crops of the beds

How much does this mean in HUF? I started to look for prices for the harvests, but there is a lot of variation, in fact I could only add up the main crops, which came to nearly 2 million forints. In other words, in lower terms, they produced nearly sixty thousand forints per bed, which is more like how much money the gardeners saved by growing what they would otherwise have bought in the shop or market. By comparison, the size of the beds is 6+1 square metres, so it is not at all an underestimate of what can be made from an urban garden. And that’s not to mention the quality, the community, this whole phenomenon on Böszörményi út.

The gardeners also had their costs, this year if I remember correctly the annual bed rent was 5000 Ft, they bought their own cattle manure (2500 Ft/bag, roughly one bag per bed), seeds and seedlings, and their own tools.

Read More

Számok a kertben

Az első szezon a Böszi kertben

Véget ért a XII. kerületi Böszi kert első szezonja, készítettem mindenféle összefoglalókat és most egy másik fajta megközelítést szeretnék leírni.

Mindig fontos a mérhetőség, ez így van a kertekben is, milyen számokat tudunk a kerthez rendelni? Milyen számokat tudunk találni a kertben a kertalakulás évében?

Sokféle számok vannak, lássunk néhányat:

Kertgyűlések, oktatások, kerti események száma: 28 alkalom

Önkormányzati egyeztetések, tervezői találkozók, kivitelezői területbejárások: 19 alkalom

A sajtómegjelenések számokban:

9 cikk a Hegyvidék című helyi lapban

8 híradó riport a Hegyvidék Tv műsorában

1 cikk a Magyar Mezőgazdaság című újságban

1 előadás a MOME-n, a kertalapításról volt szó, ezen belül a Böszi kert alapításáról

7 Blogbejegyzés, magyarul és angolul vegyesen. (Egy lusta disznó vagyok, hogy ennyire keveset írtam, be fogom pótolni.)

3 Diplomázó hallgató készített interjút velem, főleg a Böszi kerten keresztül mondtam el a kertalapítást, illetve a közösségi kerteket.

Terménystatisztika

Más kertekben is csináltunk a korábbi években „kertstatisztikát”. A lényeg az, hogy mérjünk minden zöldséget, gyümölcsöt, amik a kertben teremtek az adott évben. A kertészek maguk vezetnek egy online termésnaplót, aztán a szezon végén össze lehet adni, hogy mennyi terménye volt a kertnek és külön az ágyásoknak az adott szezonban. Így néz ki a „kertstatisztika”.

Bár öt ágyásbérlő nem töltötte ki a táblázatot, de az látszik, hogy bőven volt termés, közel egy tonna. A kertben zöldségek és fűszerek közül összesen 47 fajta termett, látszik, hogy sokan vágtak bele már az első szezonban növénykísérletbe, ennek az eredménye a sokszínűsége a kertnek és a terményeknek.

Egyértelműen a legtöbb paradicsomból termett 380.9 kg, és mellé a zöld paradicsom 30.6 kg, ami savanyúsághoz jó. Ez egyébként minden kertben így van, paradicsom a legkedveltebb termény. A Böszi kertben nagyon szépen termett a cukkini 154,8 kg, majd rögtön utána az uborka 147.4 kg. Bár batátát azt hiszem, hogy csak 2-3 ágyásba ültettek, de így is összejött 36.5 kg.

Érdekes ez az Excel, Vazul az egyik tag a kertből nagyon jól megcsinálta a kimutatást, itt például az ágyásokra vonatkozó termésmennyiség látszik. Valahol nagyon vicces. A Böszi kertben 29 kg termés termett átlagban ágyásonként.

Vajon ez forintban mennyit jelent? Elkezdtem keresni a termésekhez árakat, de nagyon nagy a szórás, igazából a főbb terményeket tudtam csak összeadni, abból jött ki közel 2 millió forint. Vagyis alsó hangon közel hatvanezer forint értékben termeltek az ágyásonként, vagyis inkább ennyi pénzt takarítottak meg a kertészek azzal, hogy megtermelték maguknak azt, amit egyébként megvettek volna a boltban, vagy piacon. Ehhez képest az ágyások mérete 6+1 négyzetméter, szóval egyáltalán nem lebecsülendő, hogy mennyit ki lehet hozni egy városi kertből. És akkor még nem beszéltünk a minőségről, a társaságról, erről az egész jelenségről a Böszörményi úton.

A kertészeknek is voltak költségeik, idén ha jól emlékszem 5000 Ft volt az éves ágyásbérleti díj, maguk vették az érlelt marhatrágyát (2500 Ft/zsák, nagyjából ágyásonként egy zsák), és a magokat és palántákat, és a saját szerszámaikat.

Végezetül, ezek a kert alapadatai

Read More

The Böszi Community Garden is founded. Part 1.

Founding of a community garden in the XII. district. January – February

It has been seven months since the establishment of the Böszörményi Road Community Garden in the XIIth district of Budapest, so I thought I would try to go through what happened and what the process of its establishment was like. I will write about the events of the past months in detail.

We have been trying to establish a community garden in the XII district for at least 7-8 years, there have been several negotiations in the past with Mayor Zoltán Pokorni, I have received all kinds of ideas for locations from the Property Management Office, but none of them were suitable for establishing a community garden. The Hegyvidék is one of the few districts in Budapest, where there is simply not a thousand square metres of contiguous open space where an urban garden, a community garden could be established. I have been around the district several times, looking at the courtyards of condominiums, but there simply are none. Most of the district is incredibly built-up, and the rest is suburbs or nature reserves, and there is no open space there either.

In December last year, I was invited to the Mayor’s Office, where I was given a spot in the city, good for the urban garden. This was big news.

The story is that on Böszörményi street, block 20-22 was being redeveloped, two poor quality buildings and all kinds of office buildings, old worthless buildings, but it’s a very big area and very valuable. A new municipally owned building complex was planned, with underground parking (reducing the congested parking on Böszörményi út), shops and service units on the ground floor and apartments above.

There were problems around the demolition, dust, noise, huge heavy machinery moving around, and even a large wall fell on Böszörményi út, fortunately no one was hurt. They managed to get the whole neighbourhood angry, there was public resistance.

The demolition was finished last autumn, the underground garage was dug, but in the meantime there was a war in the neighbourhood, energy prices were very high, inflation was out of control and above all bank lending rates were skyrocketing, the interest rate was around 20%, which completely thwarted the investment, it would be a heavy cost burden to build this building now. They have stopped everything by saying that until external conditions improve, construction will be postponed. However, after the demolition, something had to be done with the empty space, so there should be a temporary car park and a community garden. The car park is a great idea, it has improved the parking problems around Böszörményi Road, and the garden is a great idea too.

That was the area

The first meeting

I was invited to a meeting with Mayor Zoltán Pokorni. The meeting was very well organised.

Summary of the meeting, the circumstances of the establishment of the Böszi garden:

First and foremost, it will be a temporary garden, as soon as the economic situation allows, the bank lending rate will drop significantly, the municipality will continue the investment and the garden will be closed. This should be made clear to all future gardeners. We do not know for how long the garden will be there, but we do know one event for sure, and that is the Garden Closing Party, the Farewell Party. At some point we will say goodbye to this garden.

This includes the next aspect of making the garden relocatable-reusable, in case a space is found somewhere later, i.e. the raised beds can be re-installed in the new location. If there is no new garden, they could be rebuilt in the gardens of schools, kindergartens, condominiums for the use of the residents.

The next important consideration was that the future urban gardeners should be residents of the local area, a neighbourhood community. These are Szoboszlai street, Böszörményi street, Beethoven street and a few others also from the neighbourhood, but they also live 5-10 minutes walking distance.

The project is hosted by Krisztina Fonti, deputy mayor of the city, who has been pushing for the gardens in the past. The construction of the garden was managed by the Urban Development Office. All the other coordination was done by the Green Office, with Emese Décsi as the direct contact person and Zoltán Rózsa, the Office Manager, managing the garden establishment at the organisational level.

The opening was scheduled for May – June, which I felt was a bit short, but as it turned out, it was a reasonable deadline.

On the 1st of January we signed a one year contract, I was in charge of garden management, garden and community coordination, consultancy, and organising the community and gardener part of the construction. Garden establishment.

The area itself, the site of the future garden.

The area looked like a bomb crater, a construction pit, it was just tragic. There was an old photo from the Second World War of a garden being built in a bomb crater, so that’s what I thought of when I first saw the pit. World War II, bomb crater garden, England.

There is a relatively large, flat area where a gravel parking area for 100 cars has been created, and next to it is the pit that has already been dug for the future underground car park. This has been marked as the community garden. The garden will be in a pit on the hill, which also seemed like a joke. The conditions were terrible, it was a net putty. I’ve never seen such an impossible site, it seemed a nice job to do a garden here. At the same time, it is a very well- sunny area, the nature of the pit, gives the garden a natural frame, a boundary. In addition, it is directly connected to the Böszörményi road, so that the future garden is one storey below the road level, which means that people walking along the Böszörményi road can see the garden from above. This is a novelty, the landscape design become very important, and it was foreseeable that the future garden would be a very strong visual element of Böszörményi út. There was no water, clearly tube water should be used. There was no topsoil, it would have to be brought in and it was clear that only high beds were an option.

23. January Launch presentation, first applicants.

The first step was to organise a vision presentation, a public forum about the future garden.  The venue was a large meeting room in the municipality. Posters were put up on the doors of the houses in Szoboszlai, Böszörményi, Beethoven Street. On the posters, we announced the Garden Launch lecture for 23 January.

I have a lot of presentations like this, this is my eighth garden, I can present about the garden very well. Usually 45-50 minutes Power Point presentation and then another 50 minutes for questions and answers. It’s a familiar trend that those who attend the first garden launch presentation tend to be the most dedicated garden members later on, they become the “hard core”, the most active members of the garden.

Fot this event, you will need a sign-up sheet, pens, and by then you should have a rough idea of the community development and education agenda.

The sign-up sheet is needed to start internal communication, in this case an email group, by writing down their name, address, phone number and email address.

Nearly thirty people came, it was good, although at the beginning an angry lady came in and interrupted the beginning of the presentation, but then she left and we had a useful and understandable presentation, and many valuable questions, very positive attitude, hopeful expectation. 21 people signed the attendance sheet, they were automatically added to the list of the members of the garden community. It was particularly funny that several people commented that other municipal projects should organise similar introductory presentations, it would make everyone’s life easier if they were informed.

The first article about the garden was published in the Hegyvidék newspaper. This is the district newspaper, Village Voice. Since then, every fortnightly issue of the newspaper has had an article about the garden, and the newspaper has very correctly traced the birth of the garden, the first season.

Questionnaire and formal application.

I wrote a circular to everyone who registered for the attendance sheet at the Garden Launch and sent a link to a questionnaire.

The questionnaire is a good way to see in advance who the potential gardeners will be, we can ask about motivations, gardening knowledge, age, education. We also asked them to write some introductory sentences and why they want to become community garden members. In addition, an electronic questionnaire like this keeps a strict record of the responses received in the order in which they were completed, so it will be a great help later on when managing the waiting list. The same questionnaire was filled in by all those who applied afterwards. Some summary results from the gardeners.

Age, Occupation, Gardening skills, ect.

Community development and gardening training launched

The coming months were busy, with several strands of garden creation starting to take off.

One part was to work with garden members, community development, or at least to tell the candidates roughly how the garden will work, what the first season will be like, what to expect, what chronology to anticipate, what the major milestones will be. There was also talk about the garden contract, the garden rules and the garden responsibilities. In addition, we voted on the first season’s “bed rental fee”. Every garden has costs, tools, seeds, prints, some costs. These are paid for by the community from a common fund, the garden fund, and we have elected a garden treasurer to manage this.

The teacher was Zsuzsanna Helfné Szabó, a good friend, we have done gardens together before, and it was clear that she would be a well-prepared, determined and good gardener-teacher.

In the following four months, we had eight garden assembly meetings.

Closed concept plan tender

Design is one of the most important early steps for any garden – it will determine its usability, its visual appeal and its community life. Without design, you should not build a community garden and it is important that an experienced landscape architect designs the garden, the urban community garden is a separate chapter within landscape architecture, it is good to have a designer who has designed one or has been a community gardener, knows what expectations and features to look for in the design.

We were in a hurry here, so we invited a closed call for designers who have been involved in community garden projects before.

Design elements:

Broadly speaking, the main design elements of a community garden are: fencing, gate, cargo gate, raised beds, water, water network, water displays, walkways, community space, sandpit, pallet furniture, tool storage, herb bedding, composting, compost bin placement, water drainage. Actually, all these features should be in a kind of harmony. It turns out later that the design task is much more complex than that.

Then there are the local specificities: sunlight and shade, water, accessibility, area,  connection with the outside world and, of course, the visual aspect. A community garden is not a park, not the usual urban green space, but perhaps more complex than that. The designer needs to see this.

Kétszeri Adam’s plan

Adam participated in the Békási kert concept plan competition as a student, sometime around 2012. We did a concept design competition with the Department of Landscape Architecture of the then Corvinus University, it was the “university course week”. That’s when the idea of a horseshoe-shaped bed came up. The U-shaped bed is the main element in Adam’s design, but the plan is rather oversized, especially the community space is missing. In the first concept design exercise, the under-utilised space above the garden was an issue, and Adam designed a bike path for this. This area was later dropped from the design brief.

Ági Szabó’s plan

Ági Szabó has been involved in the design of the Első Kis-Pesti Kert 12 years ago, she is very familiar with the world of community gardens, she knows how these gardens work from her own experience. It was a good project, but Ági had to step down because she had found a job in a landscape architect’s studio.

Orsolya Zita Szalai’s plan

The plan is very crowded, overusing the given area, but the richness of detail, the coordination of the different garden elements comes out well from the concept. It is also important that she has delivered a plan of saleable quality, she makes good use of landscape architect’s design programs, the result is a detailed, well thought-out plan, the work is the mark of a careful designer.

Orsolya Zita Szalai was the next best choice, she took the design process through, and as it turned out, she was a very good choice.

To be continued.

Read More

A Böszi kert alapítása. Első rész.

Közösségi kert alapítása a XII. kerültben. Január – február

Budapest XII. kerületében a Böszörményi úti kert alapítás óta eltelt hét hónap, gondoltam tanulságképpen megpróbálok végigmenni, mi is történt, mi volt az alapítás folyamata. Részletekben fogom megírni az elmúlt hónapok történéseit.

A XII. kerületben már legalább 7-8 éve próbálkoztunk kertet alapítani, volt több tárgyalás a múltban Pokorni Zoltán Polgármesterrel, kaptam az Vagyongazdálkodási Irodától mindenféle helyszín ötleteket, de egyik sem volt alkalmas terület közösségi kert alapítására. A Hegyvidék azok kevés kerületek egyike, ahol egyszerűen nincs ezer négyzetméter összefüggő szabad terület, ahol városi kertet, közösségi kertet lehetne alapítani. Bejártam a kerületet többször is, megnéztem társasházak belső udvarait, de egyszerűen nincs. Elképesztően beépített a kerület nagy része, a többi meg kertváros, vagy természetvédelmi terület, oda minek, meg egyébként ott sincs szabad terület.

Tavaly év decemberében kaptam egy meghívást a Polgármesteri Hivatalba, lett hely a városi kertnek. Ez nagy hír volt.

A történet annyi, hogy a Böszörményi úton, a 20-22-s háztömböt szanálták, két rossz minőségű épület és mindenféle irodaházak, régi értéktelen épületek voltak ott, viszont nagyon nagy terület és nagyon értékes is. Egy új önkormányzati tulajdonú épületkomplexumot terveztek megvalósítani, mélygarázzsal (csökkentve a Böszörményi úti zsúfolt parkolást), üzletek és szolgáltató egységek a földszinten, és felette lakások.

Voltak gondok a bontás körül, por, zaj, hatalmas-nehéz gépek mozogtak, sőt egy nagydarab fal rá is dőlt a Böszörményi útra, szerencsére nem sérült meg senki. Sikerült magukra haragítani a teljes környéket, volt lakossági ellenállás ezerrel.

Őszre végeztek a bontással, kiásták a mélygarázs helyét, azonban lett közben egy háború a szomszédban, az energia árak is nagyon durvák lettek, elszabadult az infláció és legfőképp a banki hitelkamatok az egekbe szöktek, 20% körüli a hitelkamat, ez teljesen keresztbe tett a beruházásnak, ráfizetés lenne most megépíteni ezt az épületet. Leállítottak mindent azzal, hogy amíg a külső körülmények nem javulnak, az építkezést elhalasztják. Viszont a bontás után az üres területtel valamit kezdeni kellett, legyen hát ideiglenes parkoló és közösségi kert. A parkoló nagy ötlet, sokat javított a Böszörményi út környéke parkolási gondjain, a kert meg, hát az is.

Január

Az első megbeszélés

Ekkor hívtak meg egy megbeszélésre Pokorni Zoltán polgármesterhez. Nagyon jól szervezett megbeszélés volt, lényegre törő és pontos.

A megbeszélés összegzése, a kert alapítás körülményei:

Az első és legfontosabb, hogy ez egy ideiglenes kert lesz, amint a gazdasági helyzet megengedi, a banki hitelkamat jelentősen csökken, az önkormányzat folytatni fogja a beruházást, a kert pedig megszűnik. Ezt a legelején tisztázni kell minden jelentkezővel. Azt nem tudni, meddig lesz ez a kert, viszont egy eseményt biztosan tudnunk, ez a Kertzáró, Búcsúparti lesz. Valamikor el fogunk búcsúzni ettől a kertünktől, Volt egy farmom Afrikában… jó film volt, valami hasonló.

Ehhez tartozik a következő szempont, hogy a kert átköltöztethető-újrahasznosítható legyen, később hátha valahol mégis találnak helyet, vagyis az emelt ágyások újra felállíthatóak legyenek az új helyszínen. Ha nem lesz új kert, akkor iskolák, óvodák, társasházak kertjében lehessen újraépíteni őket az ott lakók használatára. 

A következő fontos szempont az volt, hogy a leendő városi kertészek a közvetlen környék lakói legyenek, szomszédsági közösség. Ez a Szoboszlai utca, Böszörményi út, Beethoven utca és még néhányan ugyancsak a környékről, de ők is 5-10 perc sétára laknak. 

A projekt gazdája Fonti Krisztina alpolgármester lett, Ő egyébként már korábban is nagyon forszírozta a kertek ügyét. A kert építését a Városfejlesztési Iroda menedzselte. Az összes többi koordinációt a Zöld Iroda végezte, az irodán belül Décsi Emese lett a közvetlen kapcsolattartó és Rózsa Zoltán Irodavezető kezelte szervezet szinten a kertalapítást.

Május – júniusra lőtték be a megnyitót, ezt egy kicsit rövidnek éreztem, de mint utóbb kiderült tartható volt a határidő.

Január elsejével egy éves szerződést kötöttünk, kertvezetés, kertkoordináció, tanácsadás, az építésen a közösségi és kertész rész megszervezése lett a dolgom. Kertalapítás. Az építést hála az égnek nem én csináltam.

Maga a terület, a leendő kert helye.

A terület úgy nézett ki, mint egy bombakráter, egy építkezési gödör, egyszerűen tragikus volt. Volt egy régi fotó a második világháborúból, amelyen egy kert látható, amit egy bombakráterben alakítottak ki, hát körülbelül ez jutott az eszembe amikor először láttam a gödröt.

II. Világháború, bombakráter kert, Anglia.

Van egy viszonylag nagy, sík terület, ahol 100 autónak elegendő kavicsos parkolót alakítottak ki, és mellette a már kiásott gödör a leendő mélygarázs helye. Ez lett kijelölve a közösségi kertnek. A Hegyvidéken egy gödörben lesz a kert, ez is viccesnek tűnt. Rettenetes állapotok voltak, nettó sitt volt az egész. Soha ennyire lehetetlen helyszínnel nem találkoztam, szép feladatnak tűnt ide kertet csinálni. Ugyanakkor egy nagyon jól benapozott terület, a gödör jellege, a rézsűk miatt van egy természetes kerete, határa a kertnek. Ráadásul közvetlenül kapcsolódik a Böszörményi útra, úgy, hogy a leendő kert az út szinttől egy emelet mélységben van, vagyis a Böszörményi úton sétálók rálátnak a kertre, magasból átlátják az egészet. Ez újdonság, nagyon fontossá vált a tájépítészeti tervezettség, előre tudható volt, hogy a leendő kert nagyon erős vizuális eleme lesz a Böszörményi útnak. Víz nem volt, egyértelműen hálózati vizet kell használni. Termőföld semmi, azt is hozatni kell és egyértelmű volt, hogy csak magas ágyások jöhetnek szóba.

Január 23. Kertindító prezentáció, az első jelentkezők.

Első lépésben egy vízió bemutató prezentációt, lakossági fórumot kellett szervezni.  A helyszín az önkormányzat egyik nagy tárgyalója lett. Plakátokat helyeztünk ki a Szoboszlai, Böszörményi, Beethoven utcai házak kapujába. A plakátokon meghirdettük a Kertindító előadást január 23.-ra.

Ilyen prezentációm sok van, ez lett a nyolcadik kertem, prezentálni a kertről nagyon tudok. Általában 45-50 perc Power Point prezentáció és utána még 50 perc a kérdésekre-válaszokra. Az már ismerős jelenség, hogy akik megjelennek az első kertindító előadáson, később ők szoktak lenni a legelhivatottabb kerttagok, belőlük válik a későbbi „kemény mag”, a kert legaktívabb tagjai.

Kell jelentkezési ív, tollak, és addigra nagyjából tudni kell a közösségfejlesztés és oktatás menetrendet. A jelentkezési ív arra kell, hogy el tudjuk indítani a belső kommunikációt, ebben az esetben egy elektronikus levelezési csoportot, felírták a nevüket, lakcímet, telefonszámot és e-mail címet.

Közel harmincan eljöttek, jó volt, bár az elején bejött egy dühös néni, és megzavarta az előadás elejét, de aztán elment és volt egy hasznos és érthető előadás, és sok értékes kérdés, nagyon pozitív hozzáállás, reményteli várakozás. 21 fő írta alá a jelenléti ívet, ők automatikusan felkerültek a kerttagok listájára. Az külön vicces volt, hogy többen megjegyezték, hogy a többi önkormányzati projektnek is hasonló bemutatkozó előadást kellene szervezni, könnyebb lenne mindenki élete, ha informálva lennének.

Megjelent az első cikk a kertről, a Hegyvidék újságban. Ez a kerületi újság, Village Voice. Azóta minden kéthetente megjelenő lapszámban volt cikk a kertről, nagyon korrekten végigkövette az újság a kert születését, az első szezont.

Kérdőív és hivatalos jelentkezés.

Körlevelet írtam mindenkinek, aki a Kertindító előadáson regisztrált a jelenléti ívre, és küldtem egy linket  egy kérdőívhez.

A kérdőív egy jó módszer ahhoz, hogy előre lássuk, kik lesznek a leendő kertészek, motivációkra tudunk rákérdezni, kertészismeretekre, életkorra, végzettségre. Kértük még, hogy írjanak néhány bemutatkozó mondatot, és hogy miért akarnak közösségi kert tagok lenni. Ráadásul egy ilyen elektronikus kérdőív szigorúan kitöltési sorrendben rögzíti a beérkezett válaszokat, így később a várakozó lista kezelésénél is nagy segítség lesz. Ugyanezt a kérdőívet töltötte ki minden utólag jelentkező is. Néhány összefoglaló eredmény a kertészekről.

Február

Közösségfejlesztés és kertészoktatás indítása

Az elkövetkező hónapok zsúfoltak voltak, több szálon kezdett el működni a kertalapítás.

Az egyik rész a kerttagokkal való foglalkozások, közösségfejlesztés, vagy legalábbis elmondani a jelentkezőknek, hogy körülbelül, hogyan fog működni a kert, milyen lesz az első szezon, mire számítsanak, milyen kronológiát lehet előre látni, mik lesznek a főbb mérföldkövek. Továbbá szó volt a kertszerződésről,a kertszabályokról, és a kertszerepekről is. Emellett megszavaztuk az első szezon “ágyásbérleti díjat”. Minden kertben vannak költségek, szerszámok, magok, nyomtatások, sok költség. Ezeket egy közös kasszából fizeti a közösség, ez a kertpénztár, ennek kezelésére választottunk kertpénztárost is.

Az oktatást Helfné Szabó Zsuzsanna végezte, régi jó barát, csináltunk már közösen kertet, pontosan tudható volt, hogy egy felkészült, határozott, jó kertész-tanár lesz az oktató.

A következő hónapokban volt négy kertgyűlés, négy kertészoktatás, utána még az ültető nap előtt közösen megnéztük az addigra elkészült kertet, majd másnap ültetőnap.

Zár körű koncepcióterv pályázat

Minden kertnek a tervezettség az egyik legfontosabb korai lépése, ez fogja meghatározni a használhatóságot, a látványt, a közösségi életet. Tervezettség nélkül ne építsünk közösségi kertet és az is fontos, hogy gyakorlott tájépítész tervezze a leendő kertet, a városi-közösségi kert külön fejezet a tájépítészeten belül, jó ha olyan tervezi, aki tervezett már ilyet, vagy volt már közösségi kerttag, tudja milyen elvárások, milyen funkciókra kell odafigyelni a tervezés során.

Itt eléggé sietni kellett, ezért zárt körű meghívásos pályázatra hívtunk meg tervezőket, akik már korábban részt vettek közösségi kert projektben.

Tervezési elemek:

Nagy általánosságban egy közösségi kertnél ezek a főbb tervezési elemek: kerítés, kapu, teherkapu, emelt ágyások, víz, vízhálózat, vízkiállások, járófelületek, közösségi tér, homokozó, raklap bútorok, szerszámtároló, fűszerágyás, komposztálás, komposztálók elhelyezése, víz szikkasztás. Igazából ezeknek a funkcióknak egyfajta harmóniát kell adni. Később kiderül, hogy ennél sokkal összetettebb a tervezési feladat.

Ezek után jönnek a helyi sajátosságok: benapozottság, víz, megközelíthetőség, terület, árnyék, kapcsolat a kerten kívüli világgal és persze a látvány. Egy közösségi kert nem park, nem a megszokott városi zöldfelület, annál talán összetettebb. A tervezőnek ezt látnia kell.

Az is nagyon fontos, hogy több koncepcióból tudjon választani a Megrendelő, begyűjteni kreativitást, jó meglátásokat. Miután a Megrendelő megvásárolja a koncepció terveket, ezek szabadon vegyíthetők, másrészt az első impresszió szinte soha sem a végső terv, addig még nagyon sokat kell csiszolni az ötleten, el kell jutni addig, hogy a megrendelő, a kivitelezők és a leendő kertészek számára is elfogadható legyen. A koncepció tervnek is megvan az értéke, a tervezőket illik megfizetni. Nem kidolgozott tervekről van szó, hanem koncepciókról. Ehhez előtte összeállítottuk a követelmény listát, a tervezési elemeket, a kaptak a helyszínről egy megközelítőleg jó helyszínrajzot, a főbb megrendelői szempontokat. Több tervezőt is kerestünk, végül hárman vállalták a koncepcióterv elkészítését. A tervezőket, vagy régről ismertem, vagy a régi Corvinus Egyetem, ma MATE Tájépítész kar ajánlotta őket, végül mindegyikük jó és érdekes anyagot adott le.

ABC sorrendben a leadott koncepció tervek. Csak a kert koncepcióterveket mutatom be, ennél sokkal összetettebb terveket, leírásokat kaptunk.

Kétszeri Ádám terve

Ádám még egyetemistaként vett részt a Békási kert koncepcióterv pályázaton, valamikor 2012 körül. Az akkori Corvinus Egyetem Tájépítész tanszékkel csináltunk egy koncepciótervezési pályázatot, ez volt az akkori “egyetemi kurzushét”. Ekkor vetődött fel a patkó alakú ágyás, mint ötlet. Ádám tervében az U alakú ágyás a fő elem, viszont eléggé elnagyolt a terv, főleg a közösségi tér hiányzik belőle. Az első koncepció tervezési feladatnál még kérdés volt a kert fölötti kihasználatlan terület, erre Ádám egy bringapályát tervezett. Ez a terület később kiesett a tervezési feladatból.

Szalai Orsolya Zita terve

Nagyon zsúfolt, az adott területet túlhasználó a terv, viszont a részletgazdagsága, a különböző kerti elemek összehangolása jól jön ki a koncepcióból. Az is fontos, hogy eladható minőségű tervet adott le, jól használja a tájépítész tervező programokat, részletgazdag, végiggondolt tervet lett a végeredmény, gondos tervezőre vall a munka.

Szabó Ági terve

Szabó Ági már már az Első Kis-Pesti Kert tervezésében is részt vett 12 évvel ezelőtt, nagyon otthon van a közösségi kertek világában, tudja, hogyan működnek ezek a kertek, saját tapasztalatból. Jó volt ez a terv is, azonban Ági közben elhelyezkedett egy Tájépítész tervezőirodában és így visszalépett a feladattól.

Szalai Orsolya Zita lett a befutó ezek után, Ő vitte végig a tervezési folyamatot, mint utóbb kiderült nagyon jól jártunk vele.

Folytatás következik.

Read More

Planting day in the Böszi garden (Böszörményi úti közösségi kert)

Yesterday we were very lucky with the weather, Saturday was rain-free and we could plant. On Thursday evening the seedlings were delivered, this was organised by the community itself, very good, there will be many more in the coming months. The home-grown seedlings were strong enough for planting, everything was in place to get the plants in the ground on the agreed day. Many had already prepared their planting plans for their beds, and Zsuzsa came to give advice to all the garden members on planting and positioning the plants. With 34 beds, Zsuzsa had a lot to do, she went to each bed and with the gardener she put the seedlings in the right place, it was like a kind of weird chess where the seedlings are the pieces and the bed is the horseshoe shaped board. Although it’s not chess, it’s more suited to the game of Go.

The day begins
The first step was to move the soil and work in the cattle manure. Luckily it had rained the day before, the soil was soft and easy to work with.

That’s it! First you have to place the plants on the bed, like pieces on a chess board, imagine how big each one will grow, and if they will push each other away.
The mayor of the district also dropped by.
I imagine that by July, August, these high beds will all be filled with mature plants, walking through the beds will be like a better kind of labyrinth.
We also need the stink plant, it’s a good protection plant and it will be beautiful.

On the side of the garden around this strip will be the common cultivated areas that we tend to divide up, so the very spreading plants like zucchini or squashes will go here, and then we’ll try to get them to spread up the strip. You can see the pallets in the background, we’ll be using them to build more garden furniture in the near future.

In parallel with the planting, the garden keys were distributed, so now each garden member has their own key and can go to the garden whenever they want.  We have also divided up the common cultivated areas, although this is still a bit ad-hoc, it will be finalised at the next garden meeting. We have also put together the compost bins, but compost education is still to be done, this will be done soon.

Now it’s going to be a week of lousy weather, with rain and overcast skies, I’m a bit worried about how the plants will cope.

The more important tasks for the coming period will be to build pallet furniture, figure out the garden sign, the sponsor sign and the garden visitor’s garden sign. Now at the planting day many people came in and looked around asking questions, we need a Visitors Rules sign. Soon the sun sails will be put up in the garden, we need them very much because in summer we need shade over the sandpit and the community area, the garden is very wet, it gets hot as hell in the summer heat.

We still need to buy some hoses for the garden, maybe some basins under the taps, and one of the garden members promised a tarpaulin for the sandpit, so the local cats have already found the garden.

We will be planting a lot more: there will be a flower area by the entrance and other places. What we need to work on a lot is the grating, where we plan to put a flower meadow to cover the sloping walls reinforced with jute netting. In any case I have sprinkled sunflower and ornamental sunflower seeds, if they survive and sprout they will make a pretty picture.

It was the first real gardening day, we’ve made a lot of progress, but it’s still the beginning, there’s a lot to do.

Read More

Ültetőnap a Böszi kertben

Tegnap nagy szerencsénk volt az időjárással, a szombat esőmentes volt, lehetett ültetni. Már csütörtök este meghozták a megrendelt palántákat, ezt már a közösség maga szervezte, nagyon jó, sok ilyen lesz még a következő hónapokban. Az otthon neveltek palánták is már elég erősek voltak a kiültetéshez, minden adva volt, hogy az előre megbeszélt napon végre földbe kerüljenek a növények. Sokan már elkészítették az ágyásuk ültetési tervét, illetve eljött Zsuzsa is, minden kerttagnak tanácsokat adott a növények elhelyezésével, elültetésévél kapcsolatban. 34 ágyás, Zsuzsának jó sok dolga volt, minden ágyáshoz odament és a a kertésszel a palántákat rakosgatták a megfelelő helyre, olyan volt, mint valami fura sakk, ahol a palánták a bábuk és az ágyás a patkó alakú tábla. Bár ez nem sakk, inkább a Go játékra illik jobban.

Indul a nap
Az első lépés a termőföld átmozgatása, a marhatrágya bedolgozása volt. Szerencsére esett előző nap, puha volt a föld, könnyű volt vele dolgozni.
Itt elöl ez a három magányos magas ágyás lesznek a fűszerkert.
Így jó! Először ki kell helyezni a növényeket az ágyásra, mint bábukat a sakktáblán, elképzelni melyik mekkorára fog nőni, esetleg nem nyomják-e majd el egymást.
A Polgármester Úr is benézett.
Elképzelem, hogy júliusra, augusztusra ezek a magas ágyások mind megtelnek a kifejlett növényekkel, az ágyások közt járva, olyan lesz mint egy jobbfajta labirintus.
Kell a büdöske is, jó védőnövény és még szép is lesz.
Oldalt a kert körül ez a csík lesz a közös művelésű területek, amit inkább felosztottunk, így a nagyon elterülő növények, mint például a cukkini, vagy tökfélék, ide kerülnek, aztán megpróbáljuk rávenni őket, hogy felfelé terjeszkedjenek a rézsű fel. A háttérben látszanak a raklapok, ezekből még kerti bútorokat fogunk építeni a közeljövőben.

Az ültetéssel párhuzamosan megtörtént a kert kulcsok kiosztása, mostantól minden kerttagnak saját kulcsa van, akkor járnak a kertbe kertészkedni, amikor akarnak.  Felosztottuk a közös művelésű területeket is, bár ez még egy kicsit ad-hoc ment, a következő kerttalálkozón ezt még véglegesíteni kell. Összeraktuk a komposztládákat is, viszont a komposzt oktatás még kimaradt, ezt nem sokára megejtjük.

Most lesz egy hét pocsék idő, esni fog és borult lesz az ég, kicsit aggódom, hogy a növények ezt kibírják.

Az elkövetkező időszak fontosabb feladatai lesznek a raklapbútorok építése, ki kell találni a kerttáblát, a támogatók táblát és a kertlátogatóknak szóló kertszabályok táblát is. Most az ültető napon is sokan bejöttek, körbenéztek kérdezgettek, kell egy Látogatók szabályok tábla. Nemsokára kikerülnek a napvitorlák is a kertbe, kellenek nagyon mert nyáron kell árnyékolás a homokozó és a közösségi tér fölé, a kert nagyon benapozott, pokoli meleg lesz a nyári kánikulákban.

Kell még vásárolnunk a kertbe slagokat, esetleg dézsákat a csapok alá, és az egyik kerttag ígért ponyvát a homokozóra, már így is megtalálták a helyi macskák a kertet.

Még sokat fogunk ültetni: lesz egy virágos rész a bejárat mellé, meg más helyekre is. Amivel még sokat kell dolgoznunk az a rézsű, oda virágos rétet tervezünk, hogy eltakarjuk a jutahálóval megerősített ferde falakat. Minden esetre megszórtam napraforgó és dísznapraforgó magokkal, ha megmaradnak és kikelnek, azok szép képet fognak mutatni.

Ez volt az első igazi kertésznap, sokat haladtunk, de ez még azért az eleje, sok dolog van még.

Read More