Bűnmegelőzés

  • A városi kertek rendezett környezete, a kertekben folyó aktivitás, a kertészek jelenléte javítja a környék bűnözési statisztikáit.
  • A városi kertek fókuszpontjai lehetnek a közösségek szervezésének, a kertművelésen túl más társadalmi problémákkal is foglalkozhatnak.
  • A városi kertekben a fiatalok elfoglaltságot találnak, kortársaikkal csoportokat alkothatnak, hasznos tevékenységet végezhetnek.
  • A bűnözés és a zöldfelületek aránya egymással fordítottan arányosak. A zöld városrészekben kisebb a bűnelkövetések száma, mint az erősen beépített övezetekben.
  • A városi kertek csoportidentitást adnak, fejlesztik az egymásért való gondoskodás és figyelem képességét, viselkedési mintákat adnak, megakadályozzák az egyén lecsúszását, az elesetteket magukhoz emelik.
  • A városi kertek kiváló terepei a bűnmegelőzésnek, a rendőrségi felvilágosító munkának. A közösségi kertekben magasabb az állampolgári fegyelem, szabálykövetési minták alakulnak ki, javul az együttműködés a csoport tagjai között és a csoporton kívüliekkel is, ezáltal javul a környék közbiztonsága.