Politikai haszon

  • Egyre több párt és politikus ismeri fel a városi kertekben rejlő politikai, társadalmi és kommunikációs hasznot, a kertekkel kapcsolatban egyre közelebb kerülnek a társadalmi elvárások és a politikai döntéshozatal.
  • Egy politikus számára kiváló lehetőség a kertalapítás támogatása, hiszen viszonylag olcsón, magas publicitású esemény az eredmény, gazdagodik a kerület, a társadalom és a választók számára pozitív üzenetek fogalmazhatók meg, ráadásul modern kezdeményezés, összhangban van a választók elvárásaival, sőt elmondható, hogy nehéz kritikát megfogalmazni egy kertalapítással kapcsolatban.
  • A városi kert megközelíti az abszolút jót, kevés ellenérzéssel kell számolni, ugyanakkor modern és előremutató kezdeményezés, kifejezetten politikai támogatásra érdemes esemény.
  • Városi kertek és a demokratikus kultúra: A városi kertben az egyéneknek közösségként kell együttműködniük, bármennyire önálló parcellákat művelnek a városi kertészek, számos ügyben közösen kell döntéseket hozniuk, lehetőség szerint demokratikus módon. A városi kertek terepek a demokratikus eszköztárunk gyakorlására, ilyenek a meghallgatás képessége, az érvelés képessége, a közös döntéshozatal mechanizmusa és a végrehajtás képessége. Bibó István írt a szabadság és demokrácia kis köreiről. Lehet, hogy a kertek válnak idővel a szabadság és demokrácia kis köreivé, a kertészek lesznek a helyi demokrácia aktív képviselői.

criticalgarden