Szemléletformálás – oktatás

  • A városi kertek oktatási, nevelési funkciókat láthatnak el.
  • A városi kertek szabadtéri tanteremként működhetnek, ahol a fiatalok új ismereteket, saját tapasztalatokat szerezhetnek.
  • A kertekben való foglalkozás javítja az együttműködési és kommunikációs készségeket, felelősségre és előrelátásra tanít.
  • A városi kertekben a fiatalok pontosabb és mélyebb ismereteket szereznek a fenntartható környezet, a környezetvédelem, a biológiai sokszínűség témaköréből, jobban odafigyelnek a környezetükre, tudatosabban élnek.
  • A városi kertekben a fiatalok megismerkedhetnek egy szakmával, amelyet továbbfejleszthetnek, és ez esetleg új irányt adhat az érdeklődésüknek. Nagyon sokféle oktatásban részesülnek a diákok a különböző tanintézetekben, azonban a városi kertben elsajátíthatják az önellátás alapjait. Ennél többet egy intézmény sem adhat nekik. Magabiztossá és védetté teheti a jövő generációit a tudat, hogy képesek az önellátásra, ismerik a növények termesztésének fortélyait.
  • A városi kertben végzett munka javítja a munkakészségeket, gondosságra és odafigyelésre késztet, felkészít a fiatalokat a való életre.
  • A városi kertészkedés egészséges és olcsó tevékenység a fiatalok számára, közelebb hozza őket a természethez, lehetővé teszi számukra egymás jobb megismerését. Értelmes és produktív elfoglaltság, amellyel a fiatalok hozzájárulhatnak családjuk minőségi élelmiszerrel való ellátásához.