Városi Kertek Egyesület

A Városi Kertek Egyesület, az általa alapított kerteket a helyi önkormányzattal szoros együttműködésben és a kerületi közösség aktív bevonásával, a kihasználatlan városi tereken hozza létre. Az egyesület vállalja az önkormányzati tárgyalásokat és a jogi egyeztetései tevékenységet, koordinációt a kerttervezésben, a 14 hónapos közösségépítési folyamatot, a kert első éves működtetésében aktív-vezető részvételt. Oktatási programokat indít és üzemelteti a kerteket, kineveli a jövő kertvezetőit.

A városi kert lényege egyrészt az önellátásra való termelés, másrészt a közösségi élet újratanulása (közösségfejlesztés), harmadrészt a városi területek „zöldítése”, az ökotudatos szemlélet gyakorlati működtetése, terjesztése. Célunk a közösségi lét fontosságának bemutatása, illetve – nem utolsó sorban – az egészséges élelmiszer részbeni önellátással történő megtermelése.

A városi kertművelés hasznos, értékteremtő, életminőség javító tevékenység, erős szociális, mentálhigiénés, oktatási, városszépítő hasznai vannak, ráadásul az is kiderült, hogy nagy lakossági igény van rá.

A városi kertek alapítása nagyon jelentős kommunikációs és szemléletformáló tevékenység. Minőségre, takarékosságra, ökotudatosságra tanít. Átalakítja nem csak a kerttagok életét, de a környezetet is. A városi kert közössége, a beszélgetések, kertgyűlések során akaratlanul is normákat alakít ki, szabályokat alkot és tart be, segítik és támaszt jelentenek egymás számra.

A Városi Kert Egyesület végigvitte a teljes kertalapítási projektet Budapest XIX. kerületében. 2012-ben megalapította és már az első évben sikeresen működtette az Első Kis-Pesti Kertet. Az elmúlt egy évet mintaévnek tekintettük: kipróbáltuk a kert alapításának, működtetésének és üzemeltetésének módját. Az eredmények azt mutatják, hogy sikeresen leraktuk a hosszú távú fenntarthatóság alapjait.